PRIVACY STATEMENT

IdeeMedia respecteert de privacy van iedereen die van de diensten van IdeeMedia gebruik maakt. We werken met verschillende soorten persoonsgegevens, zoals namen, adresgegevens en e-mailadressen. Hiervoor maken we gebruik van verschillende geautomatiseerde systemen. We verplichten ons om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en de systemen die we hiervoor gebruiken. In onze privacyverklaring willen we dit bevestigen en vastleggen. Deze privacyverklaring maakt deel uit van het algemeen beleid van IdeeMedia, in het bijzonder het beleid op gebied van integriteit en privacybescherming. De grondslag hiervoor is de nieuwe wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Voor alle zaken over privacy kunt u een mail sturen aan info@ideemedia.nl